ภาษา

Siamwoodworker

ตะกร้าสินค้า 0
0.00 บาท

Basic Honing Guide

จิ๊กลับใบกบ และสิ่วคุณภาพดีของแบรนด์ Siam Woodworker เป็นเครื่องมือที่ใช้ช่วยในการลับใบกบ และสิ่วให้ได้องศาที่แม่นยำ และได้มาตรฐานสม่ำเสมอเท่ากันทุกครั้งที่ทำการลับคม ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการลับคมเครื่องมือต่างๆ และรักษาเหล็กที่มีค่าให้สามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น

จิ๊กลับใบกบ และสิ่วคุณภาพดีของแบรนด์ Siam Woodworker เป็นเครื่องมือที่ใช้ช่วยในการลับใบกบ และสิ่วให้ได้องศาที่แม่นยำ และได้มาตรฐานสม่ำเสมอเท่ากันทุกครั้งที่ทำการลับคม ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการลับคมเครื่องมือต่างๆ และรักษาเหล็กที่มีค่าให้สามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น สินค้าในกล่องประกอบด้วย

1. ไกด์สำหรับจับสิ่ว และใบกบ ที่มีล้อทองเหลืองกว้างช่วยประคองให้การลับไม่สะดุด และมั่นคงมากขึ้น ตัวเรือนทำด้วยอลูมิเนียมหล่อ มีหัวน๊อตช่วยขันให้ปากจับใบกบได้มั่นคงมากขึ้น
2. แผ่นเพลทกำหนดระยะองศา มีระยะกำหนดมาที่ 25-30-35-40 องศา ตัวเรือนทำด้วยอลูมิเนียมหล่อเช่นกัน
3. คู่มือการใช้งานภาษาไทย

วิธีการใช้งาน

1. นำสิ่ว หรือใบกบสอดเข้าไประหว่างปาก โดยจิ๊กตัวนี้สามารถจับสิ่ว หรือใบกบได้หน้ากว้างตั้งแต่ 6 มม. - 61 มม. (ใช้กับสิ่วที่ต่ำกว่า 6 มม. ไม่ได้)
2. เอาท้องสิ่ว หรือท้องกบหงายขึ้น และประคองให้ระนาบแนบชิดกับปากจับของจิ๊กด้านบน โดยไม่เอียงไปมา
3. ปากจับของจิ๊กจะมีสองด้านคือด้านนึงเรียบ อีกด้านโค้งออก ดันขอบข้างใบกบ หรือสิ่วเข้าหาด้านเรียบ และเอามือหมุนแกนให้ปากด้านโค้งออกเข้ามาบีบให้แน่นพอประมาณ
4. นำสิ่วหรือ ใบกบไปยื่นชนระยะองศาที่ต้องการจะลับ โดยเอาล้อทองเหลืองวางลงในร่องสามเหลี่ยมตัววี ที่อยู่ในเพลทกำหนดระยะ
5. พอดันไปชนระยะ หรือตัวเลขที่ต้องการ เอามืออีกด้านมาหมุนขันให้แน่น และใช้ไขควงขันต่อเพื่อให้ล๊อคได้แน่นหนามากขึ้น
6. เอาจิ๊กจับใบกบ และสิ่วประคองและเอาไปลับบนหินลับมีด เพื่อได้องศาตามทีเซทเอาไว้

ข้อควรระวัง และการดูแลรักษา
-----
***สำคัญมาก - ก่อนการใช้งานควรหยอดน้ำมันจักรในร่องระหว่างแกนกลางของล้อทองเหลือง เพื่อจะได้ไม่สะดุด หรือติดขัดเวลาถูบนหน้าหิน***
-----
1. จิ๊กสามารถจับใบกบ หรือสิ่วหน้าตรงได้ตั้งแต่ความกว้าง 6 มม.(1/4") ถึง 61 มม.(2-3/8") เท่านั้น
2. ไม่สามารถลับใบกกบญี่ปุ่น หรือสิ่วญี่ปุ่นได้
3. ไม่สามารถลับใบกบ หรือสิ่วหน้าเอียงได้
4. ไม่สามารถลับใบกบ หรือสิ่วหน้าโค้งได้
5. การออกแรงกดมุมใดมุมหนึ่ง มีผลต่อความฉากของหน้าใบมีดและขอบข้าง
6. ควรใช้ไขควงขักปากบีบให้แน่น ไม่เช่นนั้อาจจะจับไม่อยู๋ระหว่างลับ
7. ควรใช้ไขควงที่ปากกว้าง และพอดีร่องในการไขขันปากจับ ถ้าใช้ไซส์ที่เล็กกว่า อาจจะทำให้ร่องหัวน๊อตเสียหายได้
8. ส่วนของแกนประคอง และแกนเกลียวยังเป็นเหล็ก ฉีดพ่นน้ำมันทุกครั้งหลับใช้งานเพื่อป้องกันสนิม

เขียนบทวิจารณ์ของคุณเอง
คุณกำลังวิจารณ์:Basic Honing Guide
คะแนนของคุณ